Wat iedereen dient te weten over de kantine

Openingstijden kantine:  

Op werkdagen ’s avonds:                 van 19.30 uur – uiterlijk 23.30 uur
Op werkdagen overdag:                   op aanvraag
Zaterdags en zondags:                     Alleen in de maanden april en mei tijdens de competitie.  

In de overige maanden is de kantine geopend tijdens de te houden toernooien.

Uiterste sluitingstijd: 01.30 uur. 

Bij minder dan 5 bezoekers kan de bar voortijdig gesloten worden, naar eigen beoordeling van de barbedienaar. 

Bij slecht weer dient de kantine opengehouden te worden tot 21 uur. Regent het dan nog kunt u de kantine sluiten. 

Achter de bar staan uitsluitend leden van de bardienst. Zij zijn op dat moment verantwoordelijk voor de bar/keuken werkzaamheden. Alleen die leden hebben toegang, die gevraagd worden om mee te helpen (bar en- of keuken). 

Tijdens de reguliere bardienst mogen alleen de barbedienaars de muziekinstallatie bedienen. 

Reinig alvorens u de kantine betreedt zorgvuldig uw schoenen via de daarvoor bestemde borstels en matten.

Het is niet toegestaan kledingstukken, sporttassen rackets e.d. in de kantine te leggen, deze zijn alleen uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen te deponeren (rekken kantine). 

Houd vooral ook de douches, toiletten en kleedruimtes schoon.

Afval uitsluitend in de afvalbakken deponeren! Volle afvalzakken in de groene container op de parkeerplaats.  

Ouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun eigen kinderen (dit geldt ook voor eventueel toegebrachte schade). Houd dus voldoende toezicht op uw kinderen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 354 8275

L.T.C. de Kaetelberg

Huiskensstraat 64
5916 PN Venlo

KVK-nummer

40164178